Firma EKOS T spol s.r.o. byla založena v roce 1990 a těžiště její práce jsou projekční a geodetické činnosti.

Projekční práce zejména v oblasti komplexních a jednoduchých pozemkových úprav jsou zajišťovány projektanty s oprávněním pro projektování pozemkových úprav a dalšími odborníky v oboru.
Dohodami o spolupráci zajišťujeme speciální odborné projekční práce související s pozemkovými úpravami a další činnosti.

Dále nabízíme kompletní zeměměřické služby – vyhotovování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, budování bodových polí, mapování (ZMVM), měření výškopisu liniových staveb či zaměření účelových map pro potřeby budování inženýrských sítí. (viz. CENÍK ).

Firma je vybavena pro měření a sběr dat 3 totálními stanicemi odpovídající přesnosti zn. SOKKIA a TRIMBLE a nejmodernějším dvoufrekvenčním GPS systémem TRIMBLE R7 a R8 s možností měření a vytyčování bodů v reálném čase (RTK) v systému JTSK a Bpv, využívající sítě CZEPOS. Pro zpracování naměřených dat a projektování se používá řada špičkových softwarových produktů.

Grafické výstupy firma vyhotovuje v prvotřídní kvalitě až do formátu A0 na inkoustovém plotru HP DesignJet 750C+, v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech VFK, vkm, dgn, dxf, dwg, dkm, doc, xls, wks, txt, crd, mes, par, dst, sdr, job, dbf aj.

Působíme v krajích Vysočina, Jihomoravském a Jihočeském a Pardubickém, kde pracujeme pro pozemkové úřady Třebíč, Jihlava, Brno-venkov, Žďár nad Sázavou, Blansko, Svitavy, Tábor a Břeclav pro které jsme úspěšně dokončili zápisem do Katastru nemovitostí 23 Komplexních pozemkových úprav, z nichž KPÚ Ořechov mimořádného rozsahu byl přepracován po předchozím zpracovateli a další je katastrálními úřady přejímáno k zápisu.

 

Operační program Podnikání a inovace

 

Společnost EKOS T, spol. s r.o. realizuje v rámci programu ICT v podnicích – Výzvy III projekt 2.2 ITP03/282 "Pořízení IT vybavení pro zpracování komplexních pozemkových úprav". Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Copyright 2011 Úvod. EKOS T, spol. s.r.o. - Web design Midgard s.r.o.
Joomla templates by Hostgator